Archeology

Bienvenue sur Shouk.co.il : Le marché des arts

אבלתי: שרשרת זהב

₪6 300
6 300.00
ILS

בניסוח ברמה גבוהה של דיוק ופלמירה יופי מצא בתפקיד שרשרת נחש העקלתון היקר של דוגמאות יפות ביותר של תכשיטים שעידן.ברוספה מצאו אוצר נפלא של כנסיית תכשיטים בהיקף של כוסות זהב וכסף מעוטרות.
זה מופת של האמנות של מתכות ניסוח בעידן האיסלמי, צמיד נמצא בראקה (סוריה) בשל המאה האתיאיסט, התגייס מזהב טהור, ועוטף את הקלטת דקורטיבית ספירלת צמיד בקשקשים קובע את הכתובות על צמיד נושאות קופי ביטויי ברכת כתב יד.

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5464906106250313"
data-ad-slot="4871593096"
data-ad-format="auto">